LEXMARK Trumma 1361750

LEXMARK Trumma 1361750

Trumenheten är en central förbrukningsdel i din skrivare. Det är på trumman som bilden först skapas