TOSHIBA Trumma OD-FC55

TOSHIBA Trumma OD-FC55

Trumenheten är en central förbrukningsdel i din skrivare. Det är på trumman som bilden först skapas