PANASONIC Trumma UG-3220

PANASONIC Trumma UG-3220

Trumenheten är en central förbrukningsdel i din skrivare. Det är på trumman som bilden först skapas