SAMSUNG Trumma MLT-R358

SAMSUNG Trumma MLT-R358

Trumenheten är en central förbrukningsdel i din skrivare. Det är på trumman som bilden först skapas