TOSHIBA Trumma OD-1600

TOSHIBA Trumma OD-1600

Trumenheten är en central förbrukningsdel i din skrivare. Det är på trumman som bilden först skapas