TOSHIBA Trumma OD-2460

TOSHIBA Trumma OD-2460

Trumenheten är en central förbrukningsdel i din skrivare. Det är på trumman som bilden först skapas