TOSHIBA Trumma OD-FC50

TOSHIBA Trumma OD-FC50

Trumenheten är en central förbrukningsdel i din skrivare. Det är på trumman som bilden först skapas