WL Trumma – Photoconductor TEU300

WL Trumma - Photoconductor TEU300

Trumenheten är en central förbrukningsdel i din skrivare. Det är på trumman som bilden först skapas