TOSHIBA Trumma OD-2505

TOSHIBA Trumma OD-2505

Trumenheten är en central förbrukningsdel i din skrivare. Det är på trumman som bilden först skapas